Bovet 1822 Récital 27

Récital 27 được trang bị tính năng pha mặt trăng đôi, đồng thời chỉ ra giai đoạn hiện tại của chu kỳ mặt trăng ở cả hai bán cầu, tạo tác thể hiện tài năng của ông Raffy và thợ đồng hồ BOVET 1822 để tạo ra chiếc đồng hồ ba múi giờ độc đáo này.

Tags: