Giới hạn 88 chiếc, Freelancer China Limited Edition Chronograph Bi-compax sở hữu bố cục bi-compax đối xứng, nổi bật bộ đếm chronograph 30 phút và hiển thị giây nhỏ. Kim giờ cùng kim phút hình hộp trữ có kích thước hài hòa đồng thời kết hợp bộ cọc số ứng dụng mang tới khả năng dễ đọc cao.

BẠN SẼ THÍCH

RADO
Ji Chang-Wook & Captain Cook High-Tech Ceramic Skeleton Olive Green

ROLEX
Trình Làng Những Sáng Tạo Mới Năm 2024

BOVET 1822
Récital 28 Prowess 1

ANGELUS WATCHES
Instrument de Vitesse

SPEAKE-MARIN
Ripples Infinity Date