MAURICE LACROIX Masterpiece Embrace

Tích hợp lịch hồi ngược ở vị trí 5 giờ và hiển thị giây nhỏ ở vị trí 9 giờ, Masterpiece Embrace là ví dụ hoàn hảo cho sự hài hòa nét thẩm mỹ duyên dáng với khả năng tinh thông ngành chế tác đồng hồ đáng ngưỡng mộ.