ARMIN STROM Gravity Equal Force

Gravity Equal Force mang hộp trống cót bổ sung cơ cấu hãm ly hợp, kết hợp cùng bộ máy tự động để tạo nên năng lượng không đổi chuyển tải tới (balance) đối trọng. Với thiết kế bộ máy tinh chỉnh, mặt số và vỏ thép, tạo tác đánh dấu một kỷ nguyên mới cho thương hiệu.

TAGS:

Thoigian_2019_Longines_970x250