Citizen

EDITOR'S PICK

ASEAN WATCHMAKERS
Bản Sắc Châu Á Trong Vũ Trụ Thời Gian

ĐỒNG HỒ NỮ

CITIZEN
L Collection

EXHIBITION

HONG KONG WATCH AND CLOCK FAIR
Tâm Điểm Hội Ngộ Của Giới Đồng Hồ

ĐỒNG HỒ & LỐI SỐNG

CITIZEN
Những Bước Chân Bền Vững

ĐỒNG HỒ & LỐI SỐNG

CITIZEN
Một Thế Kỷ Dẫn Đầu Công Nghệ