SPEAKE MARIN One&Two Openworked Tourbillon Titanium

Kỹ thuật chế tác bậc thầy của Speake Marin thể hiện rõ rệt trên mặt số One&Two Openworked Tourbillon Titanium. Trước hết, Flying Tourbillon ngự ở vị trí 1:30, trụ cót và rotor siêu nhỏ của Calibre SMA05 được đặt đối xứng hai bên tourbillon. Cuối cùng, chỉ báo dự trữ năng lượng 72 giờ được đặt tại vị trí 7:30.

TAGS:

Thoigian_2019_Longines_970x250