Longines Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng Moon Phase

Tính năng Moon phase là chức năng chỉ lịch của mặt trăng, thường xuất hiện trên những đồng hồ cao cấp. Longines hướng dẫn cách sử dụng tính năng bằng 5 bước:

Bước 1: Điều chỉnh núm vặn

Bước 2: Lên dây cót  đồng hồ

Bước 3:  Điều chỉnh ngày và tháng

Bước 4: Điều chỉnh ngày trong tuần

Bước 5:  Điều chỉnh pha mặt trăng

Tags: