Dewitt Academia Out of Time

Đằng sau chiếc Academia Out of Time được cấp bằng sáng chế này là ông Jérôme de Witt – người sáng hãng đồng hồ  DeWitt. Nằm trong vỏ tròn đường kính 42,5 mm, tạo tác được điều khiển bởi cỗ máy DeWitt tự động chỉ giờ, phút và giây, và được sản xuất và lắp ráp bởi các thợ đồng hồ bậc thầy tại Geneva.

Tags: