Zenith Defy Zero G

Trong năm 2018, tiếp nối sự phát triển công nghệ vượt trội của mình, Zenith cho ra mắt một bộ sưu tập hoàn chỉnh mang tên DEFY Zero G.

Zenith Pilot Type 20 Extra Special 40mm

tTong năm 2018, thương hiệu với ngôi sao trên logo, Zenith đã bổ sung vào bộ sưu tập Pilot Collection kinh điển của mình một tạo tác mới.