Mido Trường Tồn Với Thời Gian

2018 đánh dấu chặng đường 100 năm của Mido là minh chứng cho sự trường tồn và di sản về kỹ thuật chế tác vượt trội của thương hiệu.