Jaquet Droz Nghệ Thuật Tráng Men Tinh Xảo

Jaquet Droz vẫn đang hàng ngày tìm cách làm sống lại kỹ thuật đã thất truyền. Và với mẫu đồng hồ Petite Heure Minute , chắc chắn giới sưu tầm sẽ sở hữu cho mình một kho báu thực sự.