H. Moser & Cie Viên Ngọc Bích Toàn Năng

Endeavour Tourbillon Concept Cosmic Green – “viên ngọc bích” toàn năng đầy mê hoặc chính là minh chứng hùng hồn cho đẳng cấp nhà nghề 200 năm tuổi, chẳng cần phô trương danh xưng nhưng vẫn xứng đáng đạt đến đỉnh cao mỹ cảm và mỹ thuật.