Glashütte Original Đồng Hồ Moon Phase Thời Thượng

Đại diện cho sự cải tiến nổi trội của dòng tạo tác moon-phase, Senator Excellence Perpetual Calendar – Limited Edition đã đem đến góc nhìn rõ ràng về nghệ thuật chế tác đỉnh cao của Glashütte Original.