A. Lange & Söhne Không ngừng sáng tạo

Đến hẹn lại lên, SIHH 2019 rộng cửa chào đón du khách tụ hội tại Geneva. A. Lange & Söhne đã không phụ sự kỳ vọng của giới mộ điệu khi tham dự buổi triển lãm với hai mẫu Zeitwerk Date và Langematik Perpetual Honeygold, minh chứng cho sự phát triển của thương hiệu.