CARTIER Sixième Sens par Cartier High Jewellery Collection

Sixième Sens par Cartier (Sixth Sense by Cartier) ngọt ngào tựa những bản tình ca chọn lọc trong một album duy nhất. Buông lơi trên chiếc cổ trắng ngần hoặc ngự trên ngón ngà, các thiết kế vòng cổ và nhẫn nạm đá tuyệt đẹp, minh họa sống động cho hồn riêng của trang sức cao cấp, một loại hình nghệ thuật ẩn chứa sức mạnh cảm xúc độc đáo.

TAGS:

Thoigian_2019_Longines_970x250