Blancpain Lời Cam Kết Với Đại Dương

Cuộc thám hiểm Gombessa V Expedition thuộc dự án #BlancpainOceanCommitment mới nhất vừa được diễn ra vào tháng 7 năm nay. Để thực hiện hoạt động này, Blancpain và các đối tác Laurent Ballesta, Viện nghiên cứu quốc gia de la Plongée Professionnelle (INPP) đã phải chuẩn bị trong tám tháng.

Khâu lên kế hoạch chi tiết, dự đoán vấn đề cho cuộc thám hiểm các rạn san hô bản địa và bồn trũng đại dương của bờ biển Địa Trung Hải thuộc nước Pháp.

Như với tất cả các cuộc thám hiểm của Gombessa, dự án mới lớn này cũng yêu cầu phải thực hiện thử thách lặn, thực hiện một nhiệm vụ sinh thái cùng với hoạt động chụp ảnh dưới đại dương. nhiếp ảnh đặc biệt.

TAGS:

Thoigian_2019_Longines_970x250